top of page

Tabaka Ofset

 

Tabaka ofset baskı sisteminde kullanılan kauçuk merdaneler ofset sisteminnin gereksinimlerine uygun özelliklerde üretilmektedir. Üretimde makine üretici firmaların merdane diziliminde yer alan kauçuk merdaneler için belirlediği teknik parametreler esas alınmaktadır. Bu amaçla her marka ve model makinenin merdane diziliminde yer alan kauçuk merdanelerin teknik özellikleri kayıt altında tutulmaktadır.

 

Tabaka ofset'te kullanılacak mürekkep tipine (Konvansiyonel, Karışım, UV, Hybrid) özelliklere sahip kauçuklar kullanılmaktadır.

MÜREKKEP TİPİNE GÖRE MERDANE UYGULAMALARI

Konvansiyonel, UV, Hybrid vb. mürekkep tiplerinin kimyasal yapılarının farklılığı merdane üretiminde farklı kauçuklara ihtiyaç göstermektedir. Kullanılacak mürekkep tipine uyumlu merdanenin seçimi, merdane çalışma verimi ve kullanım ömrünü belirlemektedir. Mürekkep tiplerine göre merdane uygulamaları genellikle üç grupta değerlendirilmektedir.

01

Konvansiyonel Mürekkep Merdanesi

Konvansiyonel mürekkepler yağ bazlı olduğundan, kauçuk kaplamada yağa dayanıklı kauçuk tipi seçilmektedir. Ofset sisteminde uygulama alanı en geniş olanıdır. Uygun temizleme solventleri kullanıldığında merdane kullanım ömrü uzar.

UV mürekkepler akrilat içerdiğinden, farklı yapıda kauçuk tipine ihtiyaç göstermekte ve uygulamalarda bu yönde gerçekleştirilmektedir.

 

UV mürekkeplerin merdane üzerinden temizlenmesi (yıkanması) işleminde kullanılan solventlerin kauçuk yapısını bozmayacak uyumlu yıkama solventi olmasına dikkat edilmelidir.

02

UV Mürekkep Merdanesi

03

Karışık Kullanım Merdanesi

Aynı makinede (merdanelerde) hem UV, hem de konvansiyonel mürekkep kullanılarak çalışılmak istenildiğinde merdane için iki parametre önem taşımaktadır.

 

BİRİNCİSİ: Çalışma oranının ne olacağıdır. Eğer;

  • %80 Konvansiyonel, %20 UV çalışılacak ise, konvansiyonel merdane kullanılabilir.

  • UV çalışma oranı %20'nin üzerinde ise karışım merdane (UV-MIX) kullanılmalıdır.

 

İKİNCİSİ: Merdaneyi en az etkileyen yıkama solventinin kullanılmasıdır. Bazı UV temizleme solventleri daha agresif yapıda olduğundan merdaneye zarar mermekte şişme, yumuşama, ağırlaşma, (sıvı emmesi) neden olmaktadır.

 

BİLGİ NOTU:

Çalışma oranının tespitinde, mevcut şartlara göre değerlendirme yapılmalıdır. Örneğin, UV çalışma oranı %20'yi aşmayacaksa her ihtimale karşı garantiye almak adına "karışık merdane" talep edilmemelidir. Tercih edilen orana göre seçilecek merdane tipi uygulamada performansı etkileyebilmektedir.

DİĞER BASKI SİSTEMLERİ

Tel.: 0212. 875 11 00  |  Faks: 0212 875 11 06

©  2015  |  Asteks Kauçuk ve Plastik San. Tic. A.Ş.

Tasarım:

bottom of page