top of page

KULLANILAN YENİ TEKNOLOJİ

Klasik Sistem Merdane

Üretim Yöntemleri

Eskiden beri bilinen ve günümüzde de aynı konuda üretim yapan firmalarda genel olarak kullanılan iki klasik merdane kaplama yöntemi bulunmaktadır.

01

Klasik Üretim Yöntemi

Klasik sistemde kauçuk kalenderleme ile levha haline getirilir, kauçuk merdane milinin üzerine yuvarlanarak kaplanır.

02

Klasik Üretim Yöntemi

Kauçuk fitil halinde ve merdane milinin üzerinde yanyana gelecek şekilde spiral halinde sarılır.

Ekstrüzyon Sistemi ile Merdane Üretim Yöntemi

Ekstrüzyon teknolojisinde, ekstrüzyon makinesi besleme ünitesinden gelen kauçuk hamuru, ısı kontrollü yivli mil bölgesinde homojen bir karışım işlemi görür, daha sonra üç kademeli filtrasyon işleminden geçer.

Çıkıştaki "T Kafa" ünitesinde merdane mili üzerine el değmeden eksiz ve katsız olarak kaplanır. Bu işlemler esnasında vakum sistemi ile kauçuk kütlesindeki havalar emilerek merdane bünyesinde hiç hava kabarcığı bırakmadan üretilir.

 

Farklı gözenek yapılarına sahip üç kademeli filtreler ile kauçuk içinde bulunan partikül halindeki tüm yabancı maddeler ve birikintiler ayrılır. Bu nedenle taşlama işleminden sonra merdanenin yüzeyinde kadifemsi bir düzgünlük oluşur. Buda mükemmel bir baskı için aranılan en önemli özelliktir. Vakumlama sayesinde kauçuk bünyesinde hava kabarcığı kalma riski en aza iner. Merdane yüzeyinde baskı sırasında çökme oluşmaz, eksiz ve katsız kaplama işlemi gerçekleştiğinden dolayı metal kauçuk yapışmama problemleri ortadan kalkar.

Kauçuk üç kademeli filtrasyon sisteminden geçerek filtre edilir. İçindeki yabancı maddeler ayrılır. bu sayede merdane yüzeyinde çukursuz ve pürüzsüz bir yüzey oluşur. Ekstrüzyon esnasında oluşan yüksek basınç nedeni ile kauçuk karışımının kalitesi ve homojenliği artar, merdanenin tüm yüzeyinden eşit performans alınır.

Ekstrüzyon Teknolojisi ile Üretilen Matbaa Merdanelerinin Üstün Yönleri

  • Vakumlama sayesinde kauçuk bünyesinde hava kabarcığı kalma riski en aza iner.

  • Eksiz ve katsız bir kaplama işlemi gerçekleştiğinden dolayı metal / kauçuk yapışmama problemleri ortadan kalkar.

  • Kauçuk üç kademeli filtrasyon sisteminden geçerek filtre edilir. İçindeki yabancı maddeler ayrılır. Bu sayede merdane üzerinde çukursuz ve pürüzsüz bir yüzey oluşur.

  • Ekstrüzyon esnasında oluşan yüksek basınç nedeniyle kauçuk karışımının kalitesi ve homojenliği artar, bu nedenle merdanenin tüm yüzeyinden eşit performans alınır.

  • Ekstrüzyon yönteminde üretim merdane mil çapına göre değişim gösterdiğinden üretim maliyeti klasik yöntemlere göre daha yüksektir. Ancak kallanımdaki üstün yönler ve uzun kullanım ömrü bu maliyet yüksekliğini kolaylıkla karşılamaktadır.

Tel.: 0212. 875 11 00  |  Faks: 0212 875 11 06

©  2015  |  Asteks Kauçuk ve Plastik San. Tic. A.Ş.

Tasarım:

bottom of page