top of page
Asteks_logo_mail_imza_small.jpg

Kişisel Verilerin Korunması hakkında Aydınlatma Metni

Sayın İlgili,

“Yakuplu Mah.Hürriyet Bulvarı No.2 / 4 İç Kapı No 1 Beylikdüzü/İstanbul” adresinde mukim Asteks Kauçuk ve Plastik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (“Asteks”) olarak;

Paylaşmış olduğunuz adınız, soyadınız, e-posta adresiniz ve IP adresiniz tipindeki kişisel verilerinizi,

  • Asteks’e ait https://www.asteks.com alan adlı internet sitesinde yer alan iletişim e posta adreslerinden birine mail atmış olmanız,

  • Gönderdiğiniz e-postaya Asteks tarafından cevap verilebilmesi,

  • Taleplerinizin karşılanabilmesi,

amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, yukarıda bahsedilen amaçlar doğrultusunda 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (“Kanun”) madde 5/2-d bendinde belirtilen ilgili kişinin kendisi tarafından kişisel verilerin alenileştirilmiş olması hukuki sebebine dayalı olarak elektronik posta kanalıyla otomatik yolla elde edilmektedir. Yukarıda sayılan kişisel verileriniz üçüncü kişilere aktarılmayacak olup sadece Asteks bünyesindeki yetkili birimler tarafından işlenecektir. 

Dilediğiniz zaman Asteks’e başvurarak kişisel verilerinizle ilgili;

 

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri,

  • Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı hakkında bilgileri,

  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgileri,

  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini,

  • İşlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini,

  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini,

 

talep edebilirsiniz.

 

Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi https://www.asteks.com adresinden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde “Yakuplu Mah. Hürriyet Bulvarı No.2/4 İç Kapı No. 1  Beylikdüzü/İstanbul” adresine noter kanalıyla veya şahsi başvurunuzla iletebilirsiniz. Asteks, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Asteks tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

 

Asteks Kauçuk ve Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.  

bottom of page